935-938-646 / 935-701-477 autoescolahoquei@gmail.com

Política de devolucions

Autoescola Hoquei posa a la disposició de l’Alumne la seva plataforma web, a través de la qual aquest podrà accedir per consultar continguts, o comprar classes pràctiques i accedir al portal de l’alumne.

L’Alumne podrà fer les reserves de les classes pràctiques a través del formulari de la pàgina web de reserva de pràctiques.
En aquest cas, l’Alumne introduirà en un formulari de la web les seves dades personals tals com a nom, cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic i podrà fer la reserva de pràctiques.

L’alumne rebrà un correu electrònic de confirmació de reserva i una vegada aprovada per l’autoescola haurà de passar com a màxim 24 hores abans de l’hora reservada per a la pràctica a abonar-la presencialment en l’autoescola.

Les reserves que no s’abonin com a màxim 24 hores abans en l’autoescola seran anul·lades.

Si l’alumne passa a fer l’abonament de la pràctica amb un màxim de 24 hores abans per l’autoescola i no es presenta a l’hora indicada perdrà el 50% de l’import abonat.

Si per qualsevol motiu l’alumne no pogués presentar-se a la classe de pràctiques, haurà d’avisar amb suficient antelació (com a màxim 24 hores abans de la classe) a Autoescola Hoquei per mirar de passar l’hora que ha reservat a una altra franja horària que estigui disponible.

L’import de les classes pràctiques està disponible al web www.hoquei.es.

L’Alumne coneixerà els preus vigents al mateix moment de la compra i pagarà l’import de les classes a compte. Els imports mínim i màxim poden ser modificats per Autoescola Hoquei  sense previ avís, mantenint en tot caso els imports de les classes ja adjudicades i abonades per l’Alumne.

L’Alumne podrà triar vehicle, professor i centre en funció de la disponibilitat a cada moment. Autoescola Hoquei  es reserva el dret de realitzar les modificacions necessàries en funció de les necessitats de cada moment.

L’Alumne escollirà les classes que millor s’adaptin a les seves necessitats dins de l’oferta disponible a cada moment. La recollida de l’Alumne s’efectuarà en els punts pactats i/o comunicats a l’Alumne. En cas que l’Alumne no pogués realitzar la classe pràctica per qualsevol circumstància, haurà de comunicar-ho acudint personalment a l’autoescola o realitzant l’anul·lació a través dels canals ja establerts a aquest efecte dins de la pàgina web www.hoquei.es, acumulant en tots dos casos, el saldo en el seu compte. Si l’Alumne es retardés més de 15 minuts de l’hora convinguda la classe quedarà anul·lada, perdent l’Alumne la totalitat de l’import d’aquesta classe.

Autoescola Hoquei  es reserva el dret d’anul·lar classes pràctiques abonant l’import de les mateixes en el compte de l’Alumne. Autoescola Hoquei es reserva també el dret d’anul·lar les classes pràctiques si L’ALUMNE presenta símptomes d’embriaguesa i/o consum de drogues. En aquest cas, Autoescola Hoquei no abonarà cap import a l’Alumne.

Share This