935-938-646 / 935-701-477 autoescolahoquei@gmail.com

CARNET A1 (sense cap permís)

Matrícula

160€

Teòrica

114€

Tramitació

120€

Taxa de trànsit

94.05€

Examen teòric

54€

Pràctica pistes 1 hora

42€

Pack 5 pràctiques (a 40.40€)

202€

Pack 10 pràctiques (a 39.40€)

394€

Examen pràctic pistes

69€

Practiques circulació 1 hora

56€

Pack 5 circulació (53€)

265€

Pack 10 circulació (50€)

500€

Examen circulació

69€

L’alumne podrà escollir entre una motocicleta de canvi manual o automàtic.

Share This