935-938-646 / 935-701-477 info@hoquei.es

 

CARNET A2

Matrícula + Tramitació

314€

Taxa de trànsit

92.20€

Examen teòric

54€

Pràctica pistes 1 hora

42€

Pack 5 pràctiques (a 40.40€)

202€

Pack 10 pràctiques (a 39.40€)

394€

Examen pràctic pistes

69€

Pràctiques circulació 1 hora

56€

Pack 5 circulació (53€)

265€

Pack 10 circulació (50€)

500€

Examen circulació

69€

Share This